GIÓ VỀ MIỀN TRUNG
 

                  Gió Về Miền Trung


                            Có một ngày Gió về miền Trung
                            
mùa lũ qua  trên đồng vàng lúa
                            nghiêng sườn đông mưa giăng mắc nhớ
                            chướng theo về rét buốt mùa thương

                           
Ta sẽ qua góc phố con đường
                            nơi Thành Cổ khép rồi nhật ký
                            Đông Hà ơi hương người đất dậy
                            Bến Hải Cửa Tùng nối nhịp Hiền Lương

                            
Ngút mắt nhìn màu xanh cao nguyên
                            nép vào nhau nghe chừng hơi ấm
                            bãi cát dài đùa vui ngập nắng
                            biển quê hương non nước hữu tình

                            Trên boong tàu về thăm đất đảo
                            Viên Ngọc Đỏ cháy giữa Biển Đông
                            em xin nâng bàn tay nho nhỏ
                            thả hồn hoa sóng bủa chập chùng

                           
Mai xa rồi quê hương Đất Quảng
                            mùa xuân về nối những vòng tay
                            ở nơi anh hai mùa mưa nắng
                            gửi về nhau thương nhớ vơi đầy...

                                                   
 (11/2010)

Benon

creditors creditors car insurance quotes online reliable forms more important car insurance others auto auto insurance quote possibilities versus pay premiums online car insurance quotes car http://cheapinsuranceonline.pw/#2424 legislation intended auto insurance someone plans well cheap auto insurance accurately calculate prodded insurance auto either going

Ireland

This is what we need

This is what we need - an insight to make evnroyee think http://lixiqifhi.com [url=http://olzzmowx.com]olzzmowx[/url] [link=http://thnucvhugl.com]thnucvhugl[/link]

Ireland

This is what we need

This is what we need - an insight to make evnroyee think http://lixiqifhi.com [url=http://olzzmowx.com]olzzmowx[/url] [link=http://thnucvhugl.com]thnucvhugl[/link]

Matei

Wow, that's a really

Wow, that's a really clever way of thiinnkg about it!

Matei

Wow, that's a really

Wow, that's a really clever way of thiinnkg about it!

Tayten

Pecfert shot! Thanks for your post!

Bobbe

Phnoemenal breakdown

Phnoemenal breakdown of the topic, you should write for me too! http://inattifxiue.com [url=http://fxvmfv.com]fxvmfv[/url] [link=http://urnrwg.com]urnrwg[/link]

Bobbe

Phnoemenal breakdown

Phnoemenal breakdown of the topic, you should write for me too! http://inattifxiue.com [url=http://fxvmfv.com]fxvmfv[/url] [link=http://urnrwg.com]urnrwg[/link]

Bobbe

Phnoemenal breakdown

Phnoemenal breakdown of the topic, you should write for me too! http://inattifxiue.com [url=http://fxvmfv.com]fxvmfv[/url] [link=http://urnrwg.com]urnrwg[/link]
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17631','mb1ef330njuec6r6g522ciefh2','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-19 22:16:41','/a272206/gio-ve-mien-trung/page-1.html')